• +387 66 516 174
  • info@privreda.org

Здравствена установа "Проф. др Н. Лаганин"
  • Све
  • Болница
  • Особље
  • Ординације и лабораторија
  • Смјештај


Болница

Болница

Болница

Болница

Болница

Болница

Особље

Особље

Особље

Особље

Особље

Особље

Ординације и лабораторија

Ординације и лабораторија

Ординације и лабораторија

Ординације и лабораторија

Ординације и лабораторија

Ординације и лабораторија

Ординације и лабораторија

Ординације и лабораторија

Ординације и лабораторија

Ординације и лабораторија

Ординације и лабораторија

Ординације и лабораторија

Смјештај

Смјештај

Смјештај

Смјештај

Здравствена установа Болница „Проф. др Н. Лаганин“ отворена и регистрована 2012.године према новим законским прописима, односно Закону за здравство и социјалну политику Републике Српске те Правилнику о условима отварања и регистровања здравствених установа, Здравствена установа Поликлиника „Прод. др Н. Лаганин“ је регистрована под новим називом Здравствена установа Болница из хируршких области „Проф. др Н. Лаганин“ смјештена у истом објекту у Улици Симе Матавуља 11, Бања Лука.

Објекат изгледа савремено а простор комфоран и функционалан, опремљен потребном савременом, медицинском опремом. Објекат је смјештен у ужем центру града. У Здравственој установи Болници из хируршких области раде искусни љекари специјалисти као и искусни средњи и виши медицински кадрови, те специјалисти – сарадници из КЦ Бања Лука и Београд. ЗУ Болница из хируршких области „Проф. др Н. Лаганин“ има и склопљен уговор за консултативно специјалистичку службу (КСЗ) са Фондом за Специјалистичку хируршку амбуланту и Специјалистичку интерну амбуланту.

Болница из хируршких области од 01.јула ове године има склопљен уговор са Фондом за оперативне захвате осигураника (ДТС). Такође има и уговор о пословно-техничкој сарадњи са КБЦ-ом, Заводом за трансфузију крви, за кориштење њихових нама потребних услуга те уговоре са Дијагностичким центром „др Арар“ за рендген дијагностику, затим са лабораторијом „Мediccare“ и другим здравственим установама.

Контакт


Симе Матавуља 11, Бања Лука

+387 51 216 462 , +387 65 538 169