• +387 66 516 174
  • info@privreda.org

Друштво за производњу металних производа "Метал", а.д. Градишка
  • Све
  • АД Метал д.о.о.


АД Метал д.о.о.

АД Метал д.о.о.

АД Метал д.о.о.

Предузеће је регионални лидер у производњи опреме за грађевинарство и производа за индустрију намјештаја, те је добитник разних награда и признања за квалитет својих производа. Производи предузећа се пласирају највећим дијелом на иностраном тржишту, а дијелом на тржиштима на простору бивше Југославије.

Предузеће је основано 1957.године као занатско предузеће за услуге и производњу металних производа за потребе локалног становништва. У релативно кратком времену  се развило у производно предузеће које је производило више врста металних производа и за много шире тржиште од свог окружења. Почетком седамдесетих година прошлог вијека предузеће је постало највећи произвођач опреме за индустрију намјештаја у бившој Југославији.

Данас предузеће запошљава 160 радника који и у данашњим условима економске кризе и захтјевног тржишног окружења, успијевају производити и пословати и на све тешкоће одговорити пословношћу, квалитетом производа и поштовањем рокова производње и испоруке.

Предузеће је регионални лидер у производњи опреме за грађевинарство: подупирача, скела и опреме за шаловање, те шавнозаварених цијеви и производа за индустрију намјештаја

 

Добитник је више награда и признања за квалитет својих производа.

 

Производи предузећа се пласирају највећим дијелом на иностраном тржишту, прије свега на тржишту Европе, а дијелом и на тржиштима на простору бивше Југославије. Нарочито производи за грађевинарство налазе своје мјесто и на тржиштима Сјеверне  и Јужне Америке.

 

Све до почетка свјетске економске кризе, предузеће је остваривало значајан раст производње и пласмана, нарочито на инострана тржишта. Улагало се у набавку и развој нове опреме, а очекује се да ће се резултати тог улагања у цијелости показати након престанка економске кризе и нормализовања односа на тржишту.

Предузеће и поред тешкоћа које је имало у неколико посљедњих година, и даље има развојну оријентацију и циљеве: стално побољшање квалитета постојећих производа, освајање нових производа, задржавање постојећих тржишта и освајање нових, те постизање позиције лидера у производњи опреме за грађевинарство у Европи.

Контакт


Доситејева 7 , Градишка

+ 387 (0)51 813-077 + 387 (0)51 813-128
+387 (0)51 813-568