• +387 66 516 174
  • info@privreda.org

Pravo


Advokat Boško Diljević

  • Vase Pelegića 7, Banja Luka
  • 065 676 578, 051 491 564

U cilju zaštite prava i pravnih interesa klijenata advokat Boško Diljević pruža usluge zastupanja fizičkim i pravnim licima u svim postupcima pred nadležnim sudovima, organima uprave i drugim pravnim licima i usluge pravnog konsaltinga u svim pravnim oblastima.

Opširnije