• +387 66 516 174
  • info@privreda.org

Право


Адвокат Бошко Диљевић

  • Васе Пелегића 7, Бања Лука
  • 065 676 578, 051 491 564

У циљу заштите права и правних интереса клијената адвокат Бошко Диљевић пружа услуге заступања физичким и правним лицима у свим поступцима пред надлежним судовима, органима управе и другим правним лицима и услуге правног консалтинга у свим правним областима.

Опширније